Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OMASTA Jozef

Dátum narodenia:13.04.1926
Evidenčné číslo:122923
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.12.1967 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie vedúci skupiny
01.01.1968 31.01.1970 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie starší referent
01.02.1970 30.09.1977 Zvolen Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent
01.10.1977 31.07.1978 Zvolen Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent