Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NÉKY Jozef

Dátum narodenia:20.07.1946
Evidenčné číslo:156308
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1970 31.07.1971 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1971 31.12.1974 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 31.07.1975 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent