Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NAHALKA Štefan

Dátum narodenia:31.05.1923
Evidenčné číslo:122915
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.01.1968 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent
01.02.1968 30.11.1971 Liptovský Mikuláš Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent
01.12.1971 30.09.1977 Liptovský Mikuláš Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny
01.10.1977 Liptovský Mikuláš Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník