Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAĎAROVÁ Viera

Dátum narodenia:25.05.1932
Evidenčné číslo:124057
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov 1.7.1968 administratívny pracovník
01.08.1971 31.12.1974 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov
01.01.1975 30.09.1977 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov
01.10.1977 30.09.1980 Považská Bystrica Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent