Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LESPÚCH Vladimír

Dátum narodenia:18.12.1941
Evidenčné číslo:124887
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.06.1970 Žilina Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor vysunutá skupina IV. odboru S-ŠtB referent
01.07.1970 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 31.07.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent
01.08.1973 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie náčelník skupiny
01.01.1975 30.09.1977 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie náčelník skupiny
01.10.1977 31.05.1986 Prievidza Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB náčelník
01.06.1986 30.06.1986 Prievidza Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent