Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LELIGDON Ján

Dátum narodenia:18.09.1952
Evidenčné číslo:198093
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1974 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent
01.01.1975 31.08.1981 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent 1.12.1977 starší referent
01.09.1981 30.09.1982 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie vedúci starší referent
01.10.1982 31.08.1983 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie vedúci starší referent
01.09.1983 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent