Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAUKOVÁ Eva

Dátum narodenia:02.02.1948
Evidenčné číslo:158351
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
16.11.1969 31.07.1971 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB administratívny pracovník
01.08.1971 31.08.1972 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov