Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAŤÁK Ondrej

Dátum narodenia:08.11.1931
Evidenčné číslo:122828
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1966 31.08.1970 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.09.1970 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie starší referent
01.09.1971 31.07.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.08.1973 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent
01.01.1975 23.02.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Referát (skupina) MU starší referent