Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LALÍKOVÁ Anna

Dátum narodenia:25.08.1949
Evidenčné číslo:193749
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1971 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov