Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LADECKÝ Emil

Dátum narodenia:30.01.1952
Evidenčné číslo:197104
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1973 31.12.1974 Liptovský Mikuláš Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 30.09.1977 Liptovský Mikuláš Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.10.1977 30.11.1984 Liptovský Mikuláš Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent