Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LACKO Benjamín

Dátum narodenia:03.03.1943
Evidenčné číslo:158224
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.11.1972 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.01.1975 30.11.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.12.1976 30.09.1977 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.10.1977 30.11.1977 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) starší referent