Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KAMENSKÝ Ján

Dátum narodenia:13.07.1938
Evidenčné číslo:135950
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 31.07.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1973 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.08.1981 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent
01.09.1981 31.05.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Operatívno-technická skupina vedúci starší referent