Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KÁLMAN Koloman

Dátum narodenia:12.06.1927
Evidenčné číslo:122727
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1968 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka
01.08.1968 31.08.1968 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie náčelník
01.09.1968 28.02.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie náčelník
01.03.1969 31.07.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka
01.08.1969 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor náčelník
01.08.1969 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vedenie zástupca náčelníka správy
01.08.1971 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vedenie zástupca náčelníka správy
01.08.1971 30.09.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor náčelník odboru
01.01.1975 31.03.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vedenie zástupca náčelníka správy