Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JARIABEKOVÁ Edita

Dátum narodenia:16.07.1949
Evidenčné číslo:192064
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.07.1969 28.02.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie administratívny pracovník