Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IVAN Jaroslav

Dátum narodenia:16.03.1934
Evidenčné číslo:122705
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.01.1967 30.06.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Predoperatívna skupina starší referent
01.07.1969 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Študijná skupina starší referent
01.08.1971 14.01.1972 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent špecialista
15.01.1972 31.10.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie starší referent špecialista
01.11.1973 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.08.1975 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent
01.09.1975 28.02.1986 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent špecialista
01.03.1986 31.03.1989 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza starší referent