Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HARING Eduard

Dátum narodenia:14.11.1943
Evidenčné číslo:149345
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 31.07.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1973 15.10.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Operatívno-technická skupina starší referent