Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HAJDÚCH Ladislav

Dátum narodenia:07.06.1932
Evidenčné číslo:122678
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.01.1975 30.09.1977 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.10.1977 31.07.1978 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) starší referent
01.08.1978 30.06.1987 Žiar nad Hronom Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník