Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁLL Pavel

Dátum narodenia:03.01.1929
Evidenčné číslo:122653
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.07.1972 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent
01.08.1972 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.05.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie starší referent
01.06.1976 30.09.1977 Veľký Krtíš Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.10.1977 31.08.1978 Veľký Krtíš Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) starší referent