Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FEŤKO Miroslav

Dátum narodenia:26.03.1920
Evidenčné číslo:122638
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1970 Liptovský Mikuláš Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.09.1971 31.03.1977 Žilina Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny