Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FABIAN Peter

Dátum narodenia:07.10.1944
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent