Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FABIAN Ján

Dátum narodenia:25.06.1943
Evidenčné číslo:147383
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 15.10.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent