Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DEBNÁR Adolf

Dátum narodenia:19.05.1941
Evidenčné číslo:122610
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 31.05.1972 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie vedúci smeny
01.06.1972 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Operatívna skupina starší referent
01.01.1975 31.03.1977 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Operatívna skupina starší referent
01.04.1977 31.01.1978 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie starší referent špecialista
01.02.1978 31.08.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie náčelník dočasne, od 1.5.1978 trvalo
01.09.1983 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor náčelník odboru