Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DAUBNEROVÁ Ľubica

Rodné priezvisko:ŠELCOVÁ
Dátum narodenia:27.08.1955
Evidenčné číslo:199621
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1974 31.12.1974 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov
01.01.1975 30.04.1976 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov
01.05.1976 31.01.1985 Sliač Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie letiskovej kontroly referent 1.7.1977 starší referent
01.02.1985 31.12.1989 Zvolen Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent