Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANÍŠEK Karol

Dátum narodenia:06.10.1920
Evidenčné číslo:122606
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.08.1968 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie starší referent
01.09.1968 31.07.1971 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.01.1975 31.01.1976 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent dočasne 1.12.1975 -25.1.1976 II.odb