Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANIEL Ivan

Dátum narodenia:08.01.1937
Evidenčné číslo:122604
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.07.1967 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent