Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANEK Vladimír

Dátum narodenia:29.03.1918
Evidenčné číslo:122603
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.11.1971 Martin Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent
01.12.1971 28.02.1973 Martin Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny
01.03.1973 31.03.1973 Martin Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent