Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČERMÁK Pavel

Dátum narodenia:29.08.1926
Evidenčné číslo:122593
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina vyhľadávania referent
01.08.1971 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent
01.01.1975 30.09.1978 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina vyhľadávania referent
01.10.1978 31.08.1981 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Skupina technická technik II. stupňa