Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

CABAN Jozef

Dátum narodenia:27.03.1920
Evidenčné číslo:122582
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1968 Lučenec Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.08.1968 30.11.1971 Veľký Krtíš Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent
01.12.1971 31.03.1975 Veľký Krtíš Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny