Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAĎUROVÁ Elena

Dátum narodenia:28.03.1944
Evidenčné číslo:122529
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 15.04.1968 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie referent spisov