Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAČÍK Peter

Dátum narodenia:24.10.1952
Evidenčné číslo:198103
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1974 31.12.1974 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 31.07.1976 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1976 30.04.1979 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent
01.05.1979 31.08.1981 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 4. oddelenie starší referent
01.08.1984 31.01.1986 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB zástupca náčelníka poverený
01.02.1986 31.12.1989 Rimavská Sobota Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) náčelník