Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAČA Ľudovít

Dátum narodenia:03.04.1925
Evidenčné číslo:122527
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.08.1971 14.01.1972 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent
15.01.1972 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent špecialista
01.01.1975 31.10.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent špecialista