Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BABIAR Jozef

Dátum narodenia:21.03.1927
Evidenčné číslo:122526
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1966 31.05.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Študijná skupina starší referent špecialista
01.06.1969 31.03.1971 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.04.1971 30.04.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent
01.05.1971 31.07.1971 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.08.1971 14.10.1973 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
15.10.1973 31.12.1974 Čadca Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.01.1975 30.09.1977 Čadca Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.10.1977 31.10.1980 Čadca Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) starší referent