Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZACHEROVÁ Mária

Dátum narodenia:28.01.1939
Evidenčné číslo:150236
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 15.11.1968 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina pisárka 1.7.1968 administratívny pracovník