Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZAHORNACKÁ Anna

Dátum narodenia:17.10.1929
Evidenčné číslo:144952
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1966 30.09.1977 Spišská Nová Ves Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent 1.2.1971 starší referent
01.10.1977 31.12.1983 Spišská Nová Ves Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent