Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VANCOVÁ Amália

Rodné priezvisko:BUDINSKÁ
Dátum narodenia:03.10.1950
Evidenčné číslo:197423
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
19.10.1970 31.03.1979 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Vnútorné oddelenie administratívny pracovník 1.10.1972 referent spisov