Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

URBAN Štefan

Dátum narodenia:20.10.1920
Evidenčné číslo:125473
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 27.02.1967 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina chemickej previerky korešpondencie starší referent