Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ULIČNÝ Ondrej

Dátum narodenia:22.11.1921
Evidenčné číslo:127112
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.12.1970 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza vedúci skupiny 1.2.1971 náčelník