Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

UHRIN Jozef

Dátum narodenia:22.10.1919
Evidenčné číslo:125470
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie starší referent 1.7.1968 vedúci skupiny
01.08.1971 31.07.1973 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent
01.08.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Skupina OŠT vedúci skupiny
01.01.1975 31.12.1976 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Skupina OŠT vedúci skupiny