Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

UGORČÁKOVÁ Božena

Rodné priezvisko:TEMEŠIOVÁ
Dátum narodenia:12.06.1948
Evidenčné číslo:192897
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1970 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina vyhľadávania prekladateľ IV. stupňa
01.08.1971 08.05.1973 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina vyhľadávania prekladateľ III. stupňa