Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TERPÁK Ján

Dátum narodenia:11.04.1953
Evidenčné číslo:198168
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1974 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Skupina OŠT referent
01.01.1975 31.08.1976 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent
01.09.1976 31.10.1977 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie referent
01.10.1987 31.12.1989 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy starší referent