Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OTČENÁŠOVÁ – ŠMATLÁKOVÁ Zlatica

Dátum narodenia:21.05.1948
Evidenčné číslo:193307
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1970 30.09.1977 Poprad Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.10.1977 31.12.1989 Poprad Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent