Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŠAMUDOVSKÝ Jozef

Dátum narodenia:27.06.1948
Evidenčné číslo:192722
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
16.05.1970 28.02.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Samostatná technická skupina technik III. stupňa
01.03.1971 31.07.1971 Humenné Správa ŠtB KS ZNB skupina ŠtB referent
01.08.1971 31.12.1973 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent