Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SALAKOVÁ Mária

Dátum narodenia:12.08.1939
Evidenčné číslo:149027
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.05.1970 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina pisárka 1.7.1968 administratívny pracovník
01.06.1970 31.10.1972 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Vnútorné oddelenie referent spisov
01.11.1972 31.12.1989 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent spisov 1.11.1972 referent spisov na voľnom systemizovanom mieste referenta, 1.10.1973 referent, 1.6.1988 starší referent