Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PÁNIS Ladislav

Dátum narodenia:02.05.1930
Evidenčné číslo:132884
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 14.02.1971 Čierna nad Tisou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent
15.02.1971 31.07.1971 Čierna nad Tisou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly náčelník
01.08.1971 14.06.1973 Čierna nad Tisou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly náčelník