Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PAJDIČ Július

Dátum narodenia:20.06.1929
Evidenčné číslo:125330
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie referent
01.08.1971 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.05.1975 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.06.1975 31.07.1981 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy starší referent