Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PAČUTOVÁ Magdalena

Dátum narodenia:22.08.1954
Evidenčné číslo:198984
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
30.11.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník
01.01.1975 31.01.1976 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník