Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORLOVSKÁ Cecília

Dátum narodenia:29.10.1950
Evidenčné číslo:206958
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
15.05.1979 Prešov Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent spisov