Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVEC Dušan

Dátum narodenia:15.07.1945
Evidenčné číslo:155466
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1967 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 31.10.1972 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent