Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONTKO Jozef

Dátum narodenia:13.03.1950
Evidenčné číslo:197921
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
29.12.1972 30.11.1974 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.12.1974 31.12.1974 Prešov Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 31.03.1976 Prešov Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent