Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OLEJÁR Ján

Dátum narodenia:05.08.1921
Evidenčné číslo:125318
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.07.1973 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent
01.08.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Skupina OŠT starší referent
01.01.1975 31.08.1976 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Skupina OŠT starší referent